fbpxSkip to content

Contractul de închiriere

Contractul de închiriere este un tip de contract de locațiune ce are ca obiect o locuință dată în folosință de o persoană altei persoane pe o anumită perioadă de timp în schimbul sumei de bani denumită chirie. 

Proprietarii trebuie să încheie întotdeauna contracte cu chiriașii lor. Pe această pagină, echipa RentGuard îți pune la dispoziție informații actualizate cu privire la contractul de închiriere și prevederile acestuia.

De ce e important contractul de închiriere?

Recomandăm să existe mereu un contract de închiriere între proprietar și chiriaș. Având la bază un contract de închiriere ca proprietar, în care ai prezentat anumite obligații sau interdicții cu care chiriașul a fost de acord, cu privire la locuință, reparații, amenajare etc., vei putea discuta diferit în momentul în care acestea sunt încălcate.

De asemenea, în contract vei avea trecute clauze concrete sau aspecte importante precum: suma lunară de bani pe care trebuie să o plătească chiriașul (chiria lunară), menținerea în stare bună a locuinței sau alte aspecte. Având un contract activ, proprietarul poate intra în locuință dacă crede că au fost încălcate anumite reguli.

Trebuie să înregistrăm undeva contractul de închiriere?

Răspuns: nu. Contractul de închiriere nu trebuie înregistrat la notar și poate să nu existe deloc între cele 2 părți dacă se ajunge la un acord comun. Contractul e perfect valabil chiar și dacă e simplu înscris sub semnătura privată a celor 2 părți.

Proprietarii de imobil care închiriază nu mai sunt obligați încă din anul 2018 să înregistreze contractele la FISC, dar sunt obligați să declare veniturile obținute din chirii, completând declarația unică, pentru impozitarea acestor venituri.

Ce se întâmplă dacă proprietarii nu declară veniturile obținute din chirii la FISC?

Proprietarii plătesc anual un impozit de 10% din veniturile obținute din chirii (impozit care se calculează pentru 60% din sumele dobândite) și trebuie să completeze declarația unică până la termenul limită de 25 mai al fiecărui an. 

Din totalul banilor care reprezintă chiriile, 40% reprezintă suma forfetată, deductibilă din impozit.

Dacă proprietarii de imobil nu declară veniturile și omit plata impozitului pe venit din chirii, riscă să fie acuzați de evaziune fiscală și riscă să se aleagă cu dorsar penal.

Ce trebuie să conțină contractul de închiriere?

Contractul de închiriere trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • denumirea contractului, tipul de contract, data realizării
 • datele de identificare ale proprietarului și chiriașului
 • obiectul contractului
 • data predării bunului, starea bunului
 • prețul chiriei, modalitatea de plată, termenele de plată, garanția
 • durata contractului
 • obligațiile proprietarului, obligațiile chiriașului
 • răspunderea părților, litigii, alte clauze
 • semnătura ambelor părți în original

Care sunt drepturile și obligațiile locatorului (proprietarul)?

Cel care închiriază (locatorul), are următoarele obligații (chiar dacă acestea nu sunt trecute în contract):

 • să predea chiriașului bunul dat spre închiriere
 • să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii
 • să asigure chiriașului folosința liniștită și utilă a bunului pe toată durata închirierii (proprietarul nu poate intra peste chiriaș când dorește acesta)

Drepturile locatorului (proprietarului care închiriază) sunt:

 • să primească chiria în condițiile și la termenele stipulate în prezentul contract
 • să controleze executarea obligațiilor locatarului și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie și fără a stânjeni folosința bunului de către locatar, starea integrității bunului care face obiectul contractului și dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite
 • să denunțe unilateral contractul, în condiții bine justificate (lucrări de consolidare, amenajare exterioară) cu condiția notificării locatarului, cu cel puțin 60 de zile înainte de data la care denunțarea urmează să producă efecte juridice.

Care sunt obligațiile locatarului (chiriașului)?

Chiriașul (locatarul) are următoarele obligații principale:

 • să ia în primire bunul dat în chirie
 • să plătească chiria în cuantumul și la termenul stabilit în contract
 • să folosească bunul cu prudență și digilență
 • să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului

În cazul în care chiriașul modifică bunul, îi schimbă destinația sau cauzează un prejudiciu locatorului, proprietarul poate cere daune-interese și, după caz, rezilierea contractului, potrivit codului civil.

Chiriașul are următoarele drepturi principale:

Locatarul are dreptul să primească bunul imobil închiriat și accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinației stabilite potrivit prezentului contract și să aibă acces la utilitățile pe care le va plăti separat de chirie.

Ce probleme pot să apară între proprietar și chiriaș?

Între proprietar și chiriaș pot apărea numeroase discuții aprise, probleme, certuri sau chiar lucruri mai grave. Nu vom intra în astfel de detalii, însă atât proprietarii cât și chiriașii trebuie să își cunoască bine drepturile și obligațiile înainte de a semna un contract de închiriere pentru a ști cum să reacționeze în cazul situațiilor neprevăzute. De exemplu:

Ce faci ca proprietar în momentul în care chiriașul provoacă o stricăciune în imobil, pe care nu dorește să o plătească?

Ce faci când ești chiriaș și afli că proprietarul a intrat în imobil când ai fost plecat, fără acordul tău?

Cum pot cele 2 părți implicate să rezolve orice neînțelegere pe cale amiabilă, fără intervenția organelor oficiale sau a unor terțe părți?

De cele mai multe ori, disputele apar în cazul apariției unor stricăciuni. În cazul acesta chiriașii trebuie să anunțe proprietarii. Dacă defecțiunile apar din cauza chiriașului, acesta din urmă trebuie să plătească. Dacă apar alte defecțiuni (ex: s-a stricat figiderul, sistemul de încălzire, centrala termică etc.), reparațiile vor fi asigurate de către proprietar în cel mai scurt timp posibil.

Cum pot proprietarii să își verifice chiriașii?

Pentru că, în majoritatea cazurilor, proprietarii întâmpină dificultăți cu chiriașii, am creat un sistem eficient de verificare a potențialilor chiriași. Acest sistem are loc prin intermediul platformei RentGuard, singurul serviciu de verificare online a chiriașilor din România.

Vezi mai multe despre RentGuard citind următoarele articole:

RentGuard – Serviciul Imobiliar de Verificare a chiriașilor explicat pe scurt

Verificarea chiriașilor pentru proprietarii de imobiliare. De ce trebuie făcută?

Descarcă Modelul pentru contractul de închiriere

Completează formularul de mai jos și vei primi în maxim 10 minute modelul contractului de închiriere pe E-mail.

Surse informații: storia, avocatnet, lege5, domina, lege5