fbpxSkip to content

Creșterea Impozitului pe Veniturile din Chirii – OUG 16/2022

Guvernanții au făcut o ordonanță prin care se modifică anumite aspecte ale Codului Fiscal. Această modificare are ca scop schimbarea modului de calcul al impozitul pe veniturile din chirii, prin eliminarea cotei deductibile existente în prezent, ceea ce va însemna, în esență, creșterea impozitului pe chirii. Regula se va aplica doar veniturilor obtinute din inchirierea locuintelor.

De asemenea, proiectul va obliga, din nou, pe cei ce obțin venituri din chirii să transmită contractul de închiriere Fiscului, pentru a-l înregistra. Transmiterea contractului către autoritățile fiscale va fi obligatorie atât la semnarea lui, cât și atunci când apar modificări la el.

Articolul 16 din OUG 16/2022 modifică Codul Fiscal și prevede, pentru impozitul veniturilor din chirii, ca venitul net să nu se mai calculeze așa cum era. Venitul impozabil este setat să fie venitul brut minus deducerile, redus cu oricare va fi rata de impozitare relevantă. Rata de 40% este cea care se va folosi în calculul sumelor.

Începând din 2023, impozitul pe chirii va fi calculat diferit

În ceea ce privește închirierea locuințelor, ordonanța obligă acele persoane care încasează venituri din chirii să trimită la Fisc contractul de închiriere, pentru a-l înregistra. Transmiterea contractului către autoritățile fiscale va fi obligatorie atât la semnarea lui, cât și atunci când apar modificări la el. Contractul de închiriere va fi transmis organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la încheierea sau modificarea acestuia.

În situația în care proiectul se aprobă de către Monitorul Oficial și Președinte, legea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. Obligația de a depune contractele de închiriere la Fisc va începe de la 1 ianuarie 2023. Aceasta este pentru contractele pe care le semnați începând cu această dată.

De asemenea, cei care primesc venituri din chirie vor avea obligația de a plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de la 6 salarii minime, în condițiile în care plafonul actual este de 12 salarii. Sunt impozabile veniturile pe care le obțin din chirii sau din alte afaceri pentru care cetățenii sunt obligați să plătească CASS. Cota de impozitare de 10% se aplică la trei plafoane de calcul diferite, astfelꓽ

  • Plafonul I cuprinde 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la momentul depunerii declarației unice;
  • Plafonul II vizează 12 salarii minime brute pe ţară – în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
  • Plafonul III include 24 salarii minime brute pe ţară – în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Drepturi și obligații ale proprietarilor și chiriașilor

În contextul legilor în vigoare, chiriaşul este obligat să acorde proprietarului un avans de despăgubire, iar contractul de închiriere trebuie să prevadă responsabilitatea colectivă a chiriașilor în ceea ce privește degradarea elementelor de construcție, instalațiilor și obiectelor aferente acestor spații comune.

Chiriașii nu sunt obligați să încheie o asigurare pentru daune, dar îi puteți încuraja oricând să facă acest lucru. Este o garanție care poate ajuta în cazul în care există incidente ce cauzează daune. În cazul în care chiriașul, care face parte dintr-un contract de închiriere și care utilizează proprietatea, nu este de acord să-și reînnoiască contractul în condițiile convenite de ambele părți, atunci acesta va fi obligat să părăsească incinta. Rezilierea unui contract de închiriere înainte de termenul stabilit este posibilă în anumite condiții:

  • chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
  • chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;
  • chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;
  • chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;

De asemenea, contractul se poate rezilia și la cererea asociației de proprietari, atunci când chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriaşului.

Pentru a rezilia contractul de închiriere cu un chiriaș, proprietarii au nevoie de o hotărâre judecătorească. Un chiriaș ar trebui să continue să plătească chiria până când o evacuare este executată legal. Dacă sunteți chiriaș, aveți voie să subînchiriați, să modificați sau să vă îmbunătățiți proprietatea atât timp cât obțineți acordul scris al proprietarului și să vă asigurați întotdeauna că nu se încalcă nicio altă condiție.

Persoana care beneficiază de subînchiriere nu deține niciun drept asupra proprietarului sau asupra titlului de proprietate al acestuia. Contractul de subînchiriere, în condițiile legii și înregistrat la organul fiscal teritorial, se încheie cu respectarea prevederilor speciale.

În situația în care domiciliul este părăsit de către chiriaș sau survine decesul acestuia, contractul de închiriere continuă pentru soț sau soție, în situația în care chiriașul a locuit cu acesta/aceasta, pentru descendenți sau ascendenți (la fel, dacă au locuit cu chiriașul). Ultima situație vizează continuarea contractului pentru alte persoane ce au deținut același domiciliu pe care chiriașul l-a avut cu cel puțin 1 an, însă, acele persoane trebuie să fie menționate în contract, de către titular.

 

Citește și:

Ce impozite se plătesc din chirii? Cum declari veniturile din chirii?

Obligatiile proprietarilor și obligatiile chiriasilor la închirierea unui imobil

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Rămâi la curent cu toate noutățile RentGuard! 

Înscrie-te cu adresa de email și vei primi informații, știri și noutăți de la noi!

Notă informativă despre înscrierea la newsletter.