fbpxSkip to content

Informare privind prelucrarea datelor personale colectate prin abonarea la newsletter-uri

 

Identitatea operatorului de date

Datele completate în acest formular sunt prelucrate de compania ARCHSTONE HOMES SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sector 3, Str. Vlaicu Vodă, nr. 7A, et. 6, ap. 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14563/2015, având cod unic de înregistrare 35279367, e-mail: office@rentguard.ro (”Societatea”).

 

Scopul prelucrării

Datele colectate de acest site prin abonarea la newsletter-uri sunt prelucrate în scopul transmiterii de newsletter-uri cu privire la:

  • Ghidul proprietarului de chirie;
  • Noutăți despre platforma noastră, alături de multe alte beneficii;
  • Informații actuale din domeniul imobiliar din România;
  • Noutăți create special pentru proprietarii de locuințe;
  • Orice alte informații de interes în domeniul imobiliar sau în domenii conexe.

 

Temeiul Juridic

Prelucrarea datelor colectate în scopul abonării la newsletter-uri se derulează sub temeiul juridic reglementat de Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) la Art. 6, lit. a) – consimțământul tău.

 

Datele prelucrate

Categoriile de date pe care le prelucram sunt datele furnizate în procesul de abonare la newsletter-uri (prenume, nume, e-mail, telefon).

 

Perioada prelucrării

Datele completate în formularul de abonare la newsletter-uri vor fi prelucrate pe parcursul perioadei existenței consimțământului tău și vor putea fi prelucrate ulterior retragerii consimțământului în măsura în care există o obligație legală a Societății în acest sens sau un interes legitim al acesteia, precum apărarea unui drept în instanță.

 

Modul de prelucrării

Datele prelucrate în vederea abonării la newsletter-uri sunt prelucrate de către Societate, existând posibilitatea să fie prelucrate și de către societăți colaboratoare către care sunt externalizate diverse servicii, precum IT sau marketing.   

 

Confidențialitate 
Datele tale nu vor putea fi utilizate în niciun alt scop, nu vor putea fi dezvăluite către terți fără să ne acorzi un consimțământ expres sau să avem o justificare legală de a le dezvălui fără consimțământul tău.

 

Drepturile tale

În perioada în care deținem și prelucrăm datele tale, ai dreptul de a ne solicita în orice moment accesul la date, rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării. Ai de asemenea dreptul de a te opune prelucrării și dreptul de a solicita portarea datelor către alt operator. Poți oricând sa retragi consimțământul de prelucrare. Trebuie sa mai știi ca pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, vei putea depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)

 

Modalități de exercitare a drepturilor

Pentru orice solicitare legată de datele tale personale, în procesul de exercitare a drepturilor menționate în capitolul anterior, poți contacta Societatea printr-un e-mail trimis la adresa: office@rentguard.ro.

 

Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele?

În cele mai multe cazuri, nu ai o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizezi datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să îți transmitem newsletter-uri.

 

Menționăm că prezenta Notă de Informare se completează cu Politica de confidențialitate de pe site.