fbpxSkip to content

Obligatiile proprietarilor și obligatiile chiriasilor la închirierea unui imobil

Echipa RentGuard îți pune la dispoziție informații despre obligațiile proprietarilor și obligațiile chiriașilor la închirierea unui imobil, astfel încât lucrurile să îți fie clare și să știi la ce să te aștepți, indiferent că ești în statutul de proprietar sau de chiriaș.

Obligatiile proprietarilor / locatorilor

Pe scurt, proprietarul sau locatorul, are obligația de a preda bunul dat spre închiriere (în locațiune), să mențină bunul în stare corespunzătoară de folosință pe toată durata închirierii și să asigure folosirea liniștită și utilă a bunului pe toată durata locațiunii.

Proprietarul este obligat să predea bunul împreună cu toate accesoriile sale, în stare bună de utilizare.

Acesta este obligat să efectueze toate reparațiile necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare, pe toată durata închirierii, conform destinației stabilite.

Tot în sarcina locatorului, revin și reparațiile a căror reparație rezultă din folosința obișnuită a bunului, exemplu:

  • reparația centralei termice în caz de defecțiune
  • reparația sistemului de încălzire, a defecțiunilor unor ustensile casnice
  • reparația în cazul în care se strică chiuveta, toaleta etc.

În cazul în care proprietarul este înștiințat de către chiriaș de o posibilă defecțiune, iar acesta nu poate interveni cu reparații, chiriașul poate efectua singur lucrările de reparații, însă plata va fi suportată de către proprietar și nu va fi asigurată din avansul sau garanția oferită acestuia la începutul închirierii.

Proprietarul garantează pentru toate bunurile ce țin de proprietatea sa și este obligat să intervină cu reparații, chiar dacă anumite defecțiuni nu le-a conștientizat dinainte să închirieze imobilul.

Proprietarul nu este răspunzător de defecțiunile aparente la data încheierii contractului de închiriere și pe care locatarul (chiriașul) nu le-a reclamat, însă acesta poate fi obligat să plătească despăgubiri pentru eventualele probleme pe care defecțiunile aparente le cauzează sănătății, vieții sau integrității corporale ale chiriașului.

În cazul în care proprietarul nu înlătură viciile cauzatoare de probleme în cel mai scurt timp, chiriașul are dreptul la scăderea proporțională a chiriei sau chiar la rezilierea contractului, dacă gravitatea situației este extrem de mare.

Totodată, proprietarul este obligat și la daune-interese, în cazul în care acele defecțiuni aduc prejudicii chiriașului. Dacă proprietarul dovedește că nu le-a cunoscut și nu era dator să le cunoască, nu va mai fi obligat la plata de daune-interese.

În cazul în care, o terță parte, pretinde un drept asupra bunului, iar proprietarul e lipsit de folosința bunului, acesta din urmă este dator să îl apere pe chiriaș, despăgubind chiriașul.

Obligatiile chiriasilor / locatarilor

Principalele obligații ale chiriașului (locatarului) sunt următoarele:

  • să ia bunul dat în folosință
  • să plătească chiria, conform celor stabilite în contractul de închiriere
  • să folosească bunul cu prudență
  • să predea bunul la încetarea contractului de închiriere, indiferent de cauza încetării

În cazul în care chiriașul modifică bunul sau îl folosește în alte scopuri decât cele menționate în contract (ex: subînchiriază proprietatea), cauzând prejudicii proprietarului, chiriașul poate plăti daune-interese, iar proprietarul poate cere inclusiv și rezilierea contractului.

În cazul în care, pe durata folosirii bunului imobil, bunul are nevoie de reparații ce nu pot fi amânate până la finalul locațiunii, chiriașul va suporta aceste reparații.

Chiriașul mai are obligația să permită proprietarului examinarea bunului la intervale de timp rezonabile, precum și de cei care doresc să cumpere bunul, sau care doresc să închirieze bunul la încetarea contractului, însă fără a i se cauza o stânjenire nejustificată a folosinței bunului.

Citește și:

RentGuard – Unicul serviciu imobiliar de verificare a chiriașilor din România

Sursă date: Lege5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Rămâi la curent cu toate noutățile RentGuard! 

Înscrie-te cu adresa de email și vei primi informații, știri și noutăți de la noi!

Notă informativă despre înscrierea la newsletter.