fbpxSkip to content

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

I. PREVEDERI GENERALE

RENTGUARD SERVICES SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sector 3, Str. Vlaicu Vodă, nr. 7A, et. 6, ap. 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14563/2015, având cod unic de înregistrare 35279367 („Societatea”). proprietar și administrator al https://rentguard.ro (”Site”) și al aplicației web https://app.rentguard.ro („Aplicația Rent Guard”) respectă dispozițiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfășurarea întregii sale activități şi acordă respect, încredere și confidențialitate, oferind securitate tuturor informațiilor cu caracter personal colectate pe Site-ul Societății și prin Aplicația Rent Guard.

Societatea ține la confidențialitatea informațiilor utilizatorilor Site-ului și ai Aplicației Rent Guard, precum și a persoanelor ale căror informații personale le primește ca urmare a serviciilor pe care le desfășoară.

Această politică de confidențialitate explică modul în care Societatea colectează și procesează informațiile personale prin intermediul Site-ului și al Aplicației Rent Guard, precum și în desfășurarea activităților sale privind serviciile prestate, asigurând-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin furnizarea informațiilor personale pe Site-ul și în Aplicația Rent Guard, sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Datele noastre de Contact:

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Denumire completă: RENTGUARD SERVICES SRL

Adresă sediu social: Municipiul București, Sector 3, Str. Vlaicu Vodă, nr. 7A, et. 6, ap. 47;

Număr de telefon: +40725471736

Adresă de e-mail: office@rentguard.ro

II. RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:

Societatea, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:

 1. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 2. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 3. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 4. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualizăm; luând toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
 6. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 7. Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
 8. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

(i) Detalii personale și de contact, cum ar fi: nume; prenume, adresa de domiciliu/ reședința, număr de telefon mobil/fix, adresa de e-mail;

(ii) Detalii de plată, cum ar fi: adresa de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele și prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât al dvs., dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dvs.); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar;

(iii) Date cu caracter personal ale utilizatorilor Aplicației Rent Guard:

  • Proprietar: nume, prenume, numărul de telefon, adresă de domiciliu, adresa de e-mail, cont bancar persoană fizică sau nume, prenume, numărul de telefon, e-mail reprezentant persoană juridică;
  • Chiriaș persoană fizică: nume, prenume, numărul de telefon, adresă de domiciliu, e-mail, poză de profil și act de identitate, documentele care vor dovedi sursa de venit din care este susținută chiria lunară (adeverință salarială, extras bancar etc.), date de contact de la proprietarul precedent, datele de contact ale Garantului acestuia dacă este cazul, cazier judiciar persoane fizice, orice date necesare în vederea realizării evaluării Chiriașului;
  • Garant Chiriaș persoană fizică: nume, prenume, numărul de telefon, adresă de domiciliu, e-mail, poză de profil și act de identitate, documentele care vor dovedi sursa de venit din care este susținută chiria lunară (adeverință salarială, extras bancar etc.), date de contact de la proprietarul precedent al Chiriașului, cazier judiciar persoane fizice, orice date necesare în vederea realizării evaluării Chiriașului;
  • Chiriaș persoană juridică: nume, prenume, numărul de telefon, adresă e-mail reprezentant persoană juridică, denumirea societății unde își desfășoară activitatea reprezentantul, codul de identificare fiscală (CUI);
  • Agenții: nume, prenume, numărul de telefon, adresă, e-mail reprezentant agenție, denumirea agenției unde își desfășoară activitatea reprezentantul, codul de identificare fiscală (CUI);

(iv) Opinii și viziuni, cum ar fi: orice opinii și viziuni pe care ni le transmiteti sau orice opinii și viziuni pe care le postați public, despre noi, pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice;

(v) Date referitoare la interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dvs. cu noi;

(vi) Date referitoare la serviciile furnizate și Credite: evidențe ale interacțiunilor dvs. cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor de la noi, detalii cu privire la Creditele achiziționate și valabilitatea acestora.

(vii) Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin intermediul formularului de contact de pe site, prin abonarea la newsletter-uri prin Aplicația Rent Guard, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

(viii) Datele obținute ca urmare a Cookie-urilor utilizate (pentru mai multe detalii consultați Politica de Cookies);

Menționăm că prezentarea de mai sus a datelor cu caracter personal prelucrate de către Societate nu se dorește a fi o prezentare exhaustivă, în funcție de contextul specific putând să fie prelucrate și alte categorii de date. De asemenea, precizăm că datele cu caracter personal prelucrate sunt diferite în funcție de serviciul din cadrul Societății la care apelați, în funcție de calitatea pe care o aveți atunci când utilizați Site-ul sau Aplicației. Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail office@rentguard.ro.

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu:

(i) Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

(ii) Ne contactați prin diverse canale, inclusiv prin intermediul formularului de contact de pe site, pentru a solicita informații în legătură cu serviciile noastre sau a raporta o problemă;

(iii) Ne solicitați transmiterea unui model de contract de închiriere;

(iv) Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;

(v) Vă înregistrați ca utilizator, făcându-vă un cont în Aplicația Rent Guard;

(vi) Solicitați/beneficiați de servicii de înseamnă un serviciu de evaluare a riscului privind închirierea în legătură cu fiecare potențial Chiriaș în parte și oferirea unui calificativ/scor conform criteriilor de analiză stabilite de către Societate;

(vii) În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: furnizori de servicii și sisteme IT, avocați, consultanți, contabili etc.;

(viii) Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

(ix) Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi push web (mesaje scurte de tip alertă care pot fi trimise unui utilizator prin intermediul browser-ului);

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru.

IV. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoare:

(i) Prestarea de servicii pentru proprietari și agenții constând în evaluarea riscului privind închirierea în legătură cu fiecare potențial Chiriaș în parte și oferirea unui calificativ/scor conform criteriilor de analiză stabilite de către Societate;

(ii) Comunicarea cu dvs. prin orice mijloace (de exemplu: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poștă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăți privind serviciile noastre, abonarea la newsletter sau furnizarea alte informații care v-ar putea interesa;

(iii) Încheierea și executarea contractelor încheiate în desfășurarea activității Societății;

(iv) Gestionarea întrebărilor, solicitărilor pe care ni le transmiteți prin intermediul formularului de contact de pe site sau a secțiunii Raportează o problemă din Aplicația Rent Guard;

(v) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securității noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;

(vi) Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, ținerea evidențelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;

(vii) Formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute;

(viii) Realizarea de sondaje și adresarea de întrebari către dvs. cu scopul de a obține opinia dvs. cu privire la serviciile noastre; identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vedere îmbunătățirii acestora;

V. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Societatea va prelucra datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri:  

(i) Consimțământul. Societatea obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice, precum transmiterea de newsletter-uri, realizarea evaluării Chiriașului;

(ii) Încheierea sau executarea unui contract cu dvs. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră.

(iii) Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii (ex.), sau a altor obligaţii legale.

(iv) Interesul nostru legitim. De exemplu, în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre.

VI. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

(i) Autorități publice – la cererea acestora sau din initiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

(ii) Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi care vor fi obligați, printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi; să păstreze confidențialitatea datelor dvs.

(iii) Persoane fizice sau juridice care prestează anumite servicii pentru noi și acționează ca persoane imputernicite în diverse domenii (de exemplu: IT, de arhivare sau distrugere de documente, cei care gestionează serverele pe care se stochează datele de pe site și din Aplicația Rent Guard etc.) pe care îi obligăm contractual să asigure respectarea cerințelor legislației care vă protejează drepturile.

(iv) Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale – furnizori de servicii de marketing etc.

(v) În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

VII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

În cazul în care dispozițiile legale aplicabile impun stocarea documentelor pe o anumită perioadă, Societatea le va stoca pe perioada impusă de lege.

În măsura în care aveți întrebări cu privire la durata de stocare ne puteți contacta folosind date de contact menționate în prezenta politică.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică. Menționăm că datele cu caracter personal nu vor fi stocate în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societății noastre.

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

VIII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

(i) Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de a vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.

(ii) Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

(iii) Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.

(iv) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Societatea urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;
 • datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
 • cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare;
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(v) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(vi) Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

            Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele             dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

(vii) Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Dreptul la portabilitate, este un drept pe care îl aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(viii) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Societate;
 • este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 • are la bază consimțământul dumneavoastră explicit;

În primele doua situații, Societatea are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(ix) Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

(x) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

(xi) Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu carcater personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@rentguard.ro. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

IX. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.