fbpxSkip to content

Termeni și condiții

1. RentGuard și acceptarea folosirii aplicației și site-ului;

Termenii stabilesc modul în care puteți utiliza site-ului https://rentguard.ro („denumit în continuare Site”) și aplicația web https://app.rentguard.ro (denumită în continuare „Aplicația RentGuard” sau ”Aplicația”) aparținând societății RENTGUARD SERVICES SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sector 3, Str. Vlaicu Vodă, nr. 7A, et. 6, ap. 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14563/2015, având cod unic de înregistrare 35279367 („Societatea”).

Documentul acesta, împreună cu toate celelalte documente la care facem referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa raporturile juridice dintre noi, în calitate de prestator de servicii și dumneavoastră în calitate de Utilizator/Vizitator al Site-ului și Aplicației RentGuard.

Astfel, Termenii reprezintă condițiile de utilizare a Site-ului și Aplicației RentGuard și constituie contractul care guvernează raporturile juridice dintre RENTGUARD SERVICES S.R.L și orice Utilizator/Vizitator al Site-ului și Aplicației RentGuard. Acesta este valabil pe perioada în care dumneavoastră aveți activ un cont în Aplicație și/sau utilizați Site-ul cu ajutorul unui Echipament Informatic.

Pentru anumiți Utilizatori/Vizitatori este posibil să existe termeni și condiții suplimentare, acestea urmând să se concretizeze printr-un contract separat și să se completeze cu prezenții Termeni și condiții.

Vă recomandăm să citiți integral prezenții Termeni înainte de a decide dacă îi acceptați și continuați utilizarea Site-ului și Aplicației RentGuard, să completați formularul de contact de pe Site, să vă abonați la newsletter-uri sau să începeți procesul de înregistrare în vederea utilizării serviciilor oferite de Aplicația RentGuard.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Termenilor sau a Politicii de confidențialitate și Politicii Cookies, vă rugăm să nu accesați, navigați sau utilizați Site-ul și Aplicația RentGuard, și nici software-ul, serviciile, informațiile, materialele sau alte asemenea cuprinse în Site-ul și Aplicația RentGuard.

Accesarea și utilizarea Site-ului și Aplicației RentGuard, inclusiv a oricărei secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui serviciu furnizat de aceasta se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și Condiții, care include Politica de Confidențialitate și Politica Cookies.

Dacă în orice moment după înregistrarea în Aplicația RentGuard decideți că nu mai sunteți de acord cu prezenții Termeni, vă rugăm să dezactivați contul utilizând opțiunile aferente din aplicație sau contactând administratorul site-ului la adresele de e-mail menționate în secțiunea ”Contact”.

Totodată, dacă nu mai sunteți de acord cu utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul ARCHSTONE HOMES S.R.L., ca urmare a folosirii Site-ului și Aplicației RentGuard, aveți posibilitatea să ștergeți contul și să vă exercitați drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la adresa de e-mail office@rentguard.ro. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

DÂND CLICK ÎN APLICAȚIE PE BUTONUL „SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE” DE PE SITE ȘI DIN APLICAȚIE, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI APLICAȚIEI ÎN CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN PREZENȚII TERMENI ȘI CONDIȚII, CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CU POLITICA PRIVIND COOKIES, CARE FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENȚII TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI CU ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFIC APLICABILI SERVICIILOR.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului și Aplicației RentGuard Termenii și Condițiile de utilizare. Dacă alegeți să omiteți să analizați Termenii și Condițiile, dar utilizați Site-ul și Aplicația RentGuard, vom considera că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora).

Prin utilizarea Site-ului și înregistrarea în Aplicație RentGuard confirmați că aveți 18 ani împliniți și că nu v-a fost interzis dreptul de a utiliza un serviciu de genul celui oferit de către Societate;

2. Definiții

Termenii utilizați în prezentul document vor avea următoarele semnificații:

Aplicația RentGuard” înseamnă o aplicație informatică securizată aparținând Societății, accesibilă prin intermediul site-ului web https://app.rentguard.ro, unde utilizatorii pot solicita servicii de evaluare a potențialilor Chiriași către care doresc să transmită folosința Proprietății Imobiliare;

Chiriașul” înseamnă persoana fizică sau juridică care închiriază Proprietatea Imobiliară de la Proprietar;

Client” înseamnă Proprietarul (persoana fizică sau juridică) sau Agenția care utilizează Aplicația.

Contul” înseamnă contul înregistrat de către Utilizatori în Aplicația RentGuard;

Echipament Informatic” înseamnă un echipament informatic prin care poate fi accesat site-ul web http://www.rentguard.ro, și care poate rula corespunzător Aplicația RentGuard;

Proprietarul” înseamnă persoana fizică sau juridică de la care Chiriașul închiriază Proprietatea Imobiliară;

Proprietate Imobiliară” reprezintă casa sau apartamentul ce urmează să fie închiriat;

Societatea înseamnă RENTGUARD SERVICES SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sector 3, Str. Vlaicu Vodă, nr. 7A, et. 6, ap. 47, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14563/2015;

Serviciul” înseamnă un serviciu de evaluare a riscului privind închirierea în legătură cu fiecare potențial Chiriaș în parte și oferirea unui calificativ/scor conform criteriilor de analiză stabilite de către Societate;

Tranzacție” înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Client pentru achiziționarea de Credit, respectiv încasarea de către Societate a unei sume de bani ca urmare a Serviciilor prestate Clienților;

Credit” înseamnă valuta virtuală pe care Proprietarul sau Agenția o achiziționează cu cardul bancar folosind sistemul securizat de plată oferit de site și pe care o cheltuie pentru achiziționarea subsecventă de servicii de analiză pentru Chiriașii vizați conform ofertei financiare a furnizorului.

 ”Termeni și condiții” sau ”Termenii” reprezintă prezenții termeni și condiții;

Utilizator” înseamnă orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, având capacitate deplină de exercițiu, precum și orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată prin reprezentanții acesteia care folosesc Site-ul sau Aplicația RentGuard, respectiv Chiriașul sau reprezentantul acestuia, Proprietarul și Agenția;.

Vizitator” înseamnă orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, având capacitate deplină de exercițiu, precum și orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată prin reprezentanții acesteia care vizitează Site-ul sau Aplicația, care solicită informații folosind formularul de contact de pe Site sau care solicită abonarea la newsletter-uri sau cel care completează formularul în vederea obținerii un contract de închiriere;

3. Ce servicii oferă Aplicația RentGuard?

Aplicația RentGuard este o aplicație informatică securizată, accesibilă prin intermediul unui echipament informatic prin care poate fi accesat site-ul https://app.rentguard.ro/, utilizând o conexiune la Internet, care asigură servicii de verificare a antecedentelor și evaluare a riscului privind închirierea în legătură cu fiecare potențial Chiriaș în parte și oferirea unui calificativ/scor conform criteriilor de analiză stabilite de către Societate. În cazul persoanelor fizice, evaluarea se va face în funcție de durata contractului de munca vs. durata contractului de închiriere, venitului net lunar vs. valoarea chiriei lunare, recenzia primita de la fostul proprietar, informații de ordin judiciar. În cazul persoanelor juridice, evaluare va ține cont de informații precum situația financiară a societății, solvabilitatea acesteia, litigiile în care aceasta e implicată, vechimea, structura și acționariatul acesteia.  

Serviciul se realizează prin analiza documentelor puse la dispoziție de către potențialul Chiriaș precum adeverința salariată, extras bancar, dovadă beneficiar real, actul constitutiv, ultima balanță ș.a.m.d., precum și analiza Chiriașului persoană juridică realizată de către partenerii Societății.

În acest sens, Proprietarul sau Agenția, după ce își deschide un cont pe aplicația web pusă la dispoziție pe site-ul https://app.rentguard.ro/, transmite Societății datele potențialilor Chiriași precum numele, e-mail, numărul de telefon, Proprietarul sau Agenția fiind obligate să aibă acordul expres și prealabil al acestuia din urmă cu privire la divulgarea datelor cu caracter personal. Pentru evitarea oricărui dubiu Agenția și Proprietarul iau la cunoștință că întreaga responsabilitate privind obținerea prealabilă a acordului de dezvăluire a Chiriașului aparține acestora, Societatea neavând nicio răspundere în acest sens.

Ulterior, Societatea va transmite potențialului Chiriaș un link prin accesarea căruia va putea deschide un cont pentru a încărca documentele necesare verificării antecedentelor, analizei riscului și acordarea unui calificativ/scor conform instrucțiunilor din platformă.

În cazul în care după o anumită perioadă Chiriașul, Agenția sau Proprietarul nu mai sunt de acord cu utilizarea datelor cu caracter personal de către operatorul ARCHSTONE HOMES S.R.L., ca urmare a folosirii Aplicației, acesta are posibilitatea să solicite ștergerea contului și să își exercite drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la adresa de e-mail office@rentguard.ro. Pentru mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

4. Cum se realizează înregistrarea contului de Utilizator în Aplicația RentGuard? Cum se utilizează Site-ului de către Vizitatori?

4.1 Aspecte generale

Numai persoanele juridice și persoanele fizice cu capacitatea deplină de exercițiu își pot crea un cont de Utilizator în Aplicația RentGuard. Pentru evitarea oricărui dubiu, Aplicația RentGuard nu este destinată minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru aceste categorii de persoane nu este permisă.

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze un Utilizator pentru crearea contului trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresă de e-mail validă. Utilizatorul poate să aleagă o parolă personală care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvăluită terților neautorizați.

Înregistrarea contului de Utilizator poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Utilizatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu securitatea Aplicației RentGuard sau a Societății sau cu activitatea acesteia și/sau a oricărei entități asociate cu aceasta.

În cazul în care informațiile furnizate în timpul creării contului de Utilizator se modifică ulterior, Utilizatorul este obligat să actualizeze prompt respectivele informații conținute în contul de Utilizator.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a căror adresă de e-mail nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la crearea contului. Confirmarea faptului că adresa de e-mail pe care a fost creat contul iți aparține se poate face accesând linkurile special introduse în e-mailurile prin care se anunță crearea contului și se cere confirmarea lui. Fără o adresă de e-mail validă și confirmată, contul nu poate funcționa la parametri optimi și în plus previne utilizarea adresei de e-mail personale de către persoane neautorizate.

Societatea nu este răspunzătoare pentru informațiile eronate introduse de utilizatori, pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice și, în general, pentru orice informație introdusă de către Utilizator și care nu corespunde realității. De asemenea, Societatea nu va fi răspunzătoare pentru conținutul fotografiilor realizate și încărcate de către Utilizator în Aplicația RentGuard.

4.2 Înregistrarea și identificarea Chiriașului, Proprietarului și Agenției;

 

Pentru înregistrarea în aplicația RentGuard este necesar ca Chiriașul, Proprietarul sau Agenția,  să ofere următoarele informații obligatorii, după caz: nume, prenume, numărul de telefon, e-mail, adresă, respectiv denumirea societății sau a persoanei fizice autorizate (PFA), codul de identificare fiscală (CUI), sediul social a societății sau a persoanei fizice autorizate, plătitor sau nu de TVA;

4.3. Procesul de verificare a antecedentelor potențialilor Chiriași, de evaluarea a riscului și acordare a scorului

 

Pentru a putea începe procedura de verificare a potențialilor Chiriași, Proprietarul și Agenția sunt obligate să își deschidă un cont și să procedeze la validarea  acestuia folosindu-se codul transmis prin SMS și/sau pe adresa de e-mail introdusă.

Proprietarul și Agenția vor achiziționa prin intermediul Aplicației RentGuard Credite pe care urmează să le utilizeze pentru fiecare solicitare de verificare a antecedentelor potențialilor Chiriași, analiză de risc și acordare a scorului în parte, conform ofertei financiare prezentată prin intermediul Site-ului și al Aplicației RentGuard. Valabilitatea creditelor poate să difere în funcție de persoana fizică sau juridică care le achiziționează, respectiv Proprietar și Agenție. Toate informațiile referitoare la Credite vor fi furnizate la momentul la care acestea vor fi achiziționate. Pentru orice informații suplimentare Proprietarul sau Agenția va putea contacta Societatea.

Ulterior, Clienții transmit Societății datele potențialilor Chiriași precum numele, e-mail, numărul de telefon, fiind obligat să aibă acordul expres și prealabil al acestuia din urmă cu privire la divulgarea datelor cu caracter personal, așa cum am menționat anterior.

Potențialul Chiriaș primește un link prin accesarea căruia va putea deschide un cont pentru a încărca documentele necesare verificării antecedentelor, analizei riscului și acordarea unui calificativ/scor conform instrucțiunilor din platformă.

După încărcarea documentelor solicitate de către potențialul Chiriaș în contul său personal, Societatea urmează să procedeze la analiza acestora, urmând ca la final să acorde potențialului Chiriaș un scor conform criteriilor de evaluare prezentate în Aplicația RentGuard.

4.4 Autentificarea Utilizatorului pentru accesarea și utilizarea Aplicației RentGuard.

 

Aplicația reține datele de autentificare aferente contului dumneavoastră. În acest sens, sunteți de acord și înțelegeți că dumneavoastră sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate utilizării de către dumneavoastră a Aplicației RentGuard și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

În niciun caz Societatea, sau orice entități asociate cu Societatea nu vor fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru niciun fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către Utilizator a datelor si informațiilor aferente contului de Utilizator.

Vă obligați să notificați Societatea imediat, fără întârzieri nejustificate, atunci când sesizați utilizarea neautorizată a datelor dumneavoastră de conectare. De asemenea, sunteți de acord să notificați Societatea imediat, fără întârzieri nejustificate, în același mod cu privire la orice altă încălcare a securității în legătură cu Aplicația despre care aveți cunoștință.

Societatea poate suspenda utilizarea datelor de conectare sau a Contului dumneavoastră în cazurile în care suspectează compromiterea securității acestora sau existența unei utilizări neautorizate sau frauduloase. Societatea vă va informa în prealabil sau, dacă acest lucru nu este posibil, imediat după suspendarea utilizării datelor dumneavoastră de conectare sau a Contului, specificând motivele suspendării, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar contraveni legii. Societatea va reactiva datele de conectare sau Contul dumneavoastră ori vă va pune la dispoziție date de conectare noi sau un Cont nou, în cel mai scurt timp posibil după eliminarea motivelor care au determinat suspendarea inițială.

4.5. Utilizarea Site-ului de către Vizitatori

Vizitatorii vor putea contacta Societatea la adresa de e-mail office@rentguard.ro. sau folosind formularul de contact de pe Site. De asemenea, Vizitatorii se vor putea abona la newsletter-uri și vor putea completa un formularul în vederea obținerii un contract de închiriere;

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze Vizitatorii în formulare sau atunci când se abonează la newsletter-uri trebuie să fie complete și corecte. Pentru aceste scopuri este necesară o adresă de e-mail validă.

Societatea nu va putea contacta Vizitatorul sau nu va putea trimite newsletter-uri atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Vizitatorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu securitatea Site-ului sau a Societății sau cu activitatea acesteia și/sau a oricărei entități asociate cu aceasta.

4.6. Limite de acces și utilizare a Aplicației RentGuard și a Site-ului

Utilizatorul/Vizitatorul va folosi pentru accesarea și utilizarea Site-ului și a Aplicației RentGuard propriile sale Echipamente Informatice și conexiune la Internet. Deși Societatea a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării Site-ului și Aplicației RentGuard, Societatea nu răspunde pentru compatibilitatea Echipamentelor Informatice sau calitatea rețelei de internet folosite de către Utilizatorul/Vizitatorul.

Utilizatorul/Vizitatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate pe Site-ul și în Aplicația RentGuard, fără acordul prealabil scris al Societății .

În utilizarea Site-ului și Aplicației RentGuard și/sau pentru contractarea ofertelor Societății, Utilizatorul/Vizitatorul este de acord să nu: (i) utilizeze Site-ul și Aplicația RentGuard pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișeze, transmită, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișeze, transmită, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințe, abuzeze, perturbe sau să încalce în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizeze orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încarce fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colecteze sau stocheze informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (ix) să prezinte ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încalce legile sau regulamentele în vigoare (xii) afișeze, transmită, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate; (xiv) încerce să obțină acces neautorizat la oricare dintre datele cuprinse în Site-ul și Aplicația RentGuard prin hacking, spargere de parole sau prin orice alte mijloace.

Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Site-ul și Aplicația RentGuard a Utilizatorul/Vizitatorul și/sau la suspendarea contului de Utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.

5. Costurile Serviciilor și plata acestora

5.1 Costurile Serviciilor;

Costurile Serviciilor se vor achita de către Clienții care solicită analiza antecedentelor, evaluarea riscului și acordarea unui calificativ potențialului Chiriaș, prin utilizarea Creditelor disponibile în contul său.

Costul diferă în funcție de persoană fizică Română cu domiciliul în România, o persoană fizică Română cu domiciliul în afara României, o persoană fizică străină cu domiciliul în România, o persoană fizică străină cu domiciliul în afara României, o persoană juridică cu sediul în România, o persoană juridică cu sediul în afara României.

Toate costurile sunt stabilite prin oferta financiară a Societății care poate fi analizată accesând secțiunea ”Prețuri” disponibilă pe site-ul http://www.rentguard.ro/.

După înregistrarea și verificarea contului și înainte de efectuarea tranzacției pentru achiziționarea Creditelor se va afișa prețul Serviciului. Efectuarea plății de către Client, presupune că acesta a luat la cunoștință și ca a acceptat prețul Serviciului.

5.2. Plata Serviciilor;

Plata Serviciilor se realizează de către persoana fizică sau persoana juridică, prin partenerul nostru Stripe. Mai multe detaliile legate de modul în care se desfășoară procesul de plata le găsiți pe site-ul https://stripe.com/en-gb-ro/.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele băncii procesatoare. Societatea nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. Societatea va stoca doar informațiile și documentele legate de tranzacții, în vederea efectuării operațiunilor necesare.

Persoana fizică sau după caz, persoana juridică este răspunzătoare pentru păstrarea confidențialității datelor bancare, Societatea fiind exonerată de orice răspundere față de persoana fizică sau persoana juridică, în cazul pierderii sau dezvăluirii datelor bancare confidențiale către persoane neautorizate.

5.3. Nu este perceput comision suplimentar pentru tranzacții.

Pentru orice nelămuriri legate de plata dumneavoastră ne puteți contacta pe adresa de e-mail office@rentguard.ro.

5.4. Generarea facturilor fiscale pentru persoane fizice și juridice

Societatea emite factura fiscală tuturor persoanelor fizice și juridice, automat, în ziua următoare confirmării plății efectuate.

Prin plata Serviciului, persoana fizică sau după caz, persoana juridică își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail aferentă contului.

6. Retragere Persoane Fizice

Persoanele fizice vor avea dreptul de a se retrage din contract într-un termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data verificării contului în Aplicația RentGuard.

De asemenea, dreptul de retragere al persoanei fizice operează și pentru fiecare achiziționare de Credite în parte, persoana fizică având dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 (paisprezece) zile de la data efectuării Tranzacției.

Dreptul de retragere nu operează în cazul Clienților persoane juridice.

Creditele neutilizate și existente în contul Utilizatorului nu sunt returnabile, iar în cazul în care Utilizatorul dorește închiderea contului sau contul acestuia urmează a fi închis din unul din motivele prevăzute de prezenții Termeni, acestea urmează a fi pierdute.

Dreptul de retragere a Proprietarilor persoane fizice se poate exercita prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail office@rentguard.ro, cu indicarea contului bancar în care se dorește returnarea sumei de bani. Societatea va returna suma de bani achitată de către persoane fizice în maximum 14 zile calendaristice de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, în contul bancar indicat în scris de către aceștia. Puteți să ne trimiteți o simplă cerere sau să folosiți formularul de retragere din Anexa B a Ordonanței 34/2014.

 

7. Declarațiile Utilizatorul/Vizitatorul

La momentul utilizării Site-ului și/sau Aplicației RentGuard, declarați și garantați următoarele:

 • că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării și utilizării Site-ului și Aplicației RentGuard;
 • vă obligați să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului dumneavoastră (indiferent daca o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoștința dumneavoastră);
 • vă asumați întreaga răspundere pentru cazul în care numărul de telefon introdus/adresa de e-mail introduse sunt greșite;
 • că nu veți falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile dumneavoastră în legătură cu orice ar avea legătură cu site-ul și Aplicația;
 • că nu veți transmite, distribui sau oferi orice informații sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri;
 • să actualizați sistemul de operare conform recomandărilor producătorului și să utilizați doar versiunile oficiale ale sistemului de operare furnizat de producător pentru accesarea site-ului și a Aplicației RentGuard;
 • să nu inhibați protecțiile de securitate a sistemelor de operare recomandate de producătorul de Echipamentului Informatic;
 • că veți utiliza Site-ul și Aplicația RentGuard cu stricta respectare a Termenilor;
 • să nu instalați aplicații din surse neoficiale, acestea ar putea compromite securitatea Site-ului sau Aplicației RentGuard;
 • sa vă asigurați ca orice date introduse pe Site sau în Aplicația RentGuard sunt corecte și complete;
 • că nu veți încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, dreptul privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora. În măsura în care veți introduce pe Site sau în Aplicația RentGuard date cu caracter personal ale altor persoane vă veți asigura că aveți acordul prealabil al acestora;
 • că nu veți utiliza conținutul aplicației pentru a revinde, distribui sau folosi serviciile oferite;
 • prin utilizarea Site-ului sau Aplicației RentGuard nu veți încălca nicio lege sau regulament al țării în care domiciliați, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor și regulamentelor locale aplicabile.
 • că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că orice Credite existente în contul dvs. la data la care s-a solicitat ștergerea/dezactivare contului dvs. sau acesta a fost șters/dezactivat din unul din motivele prevăzute în prezenții Termeni, nu sunt returnabile și urmează a fi pierdute definitiv.
 • că ați fost informat în mod clar și inteligibil cu privire la dreptul dvs. de retragere în cazul în care sunteți Utilizator persoană fizică.

8. Conținut furnizat de utilizatori

Societatea poate, în mod discreționar, sa permită periodic Utilizatorilor sa transmită, publice sau pună la dispoziția Societății, conținut și informații în format foto/video, media, text (inclusiv sub forma comentariilor și opiniilor despre Servicii, solicitări de cereri de asistență,) („Conținut Furnizat de Utilizatori”). Prin punerea la dispoziție a Conținutului Furnizat de Utilizatori, Utilizatorul acorda Societății o licență valabilă la nivel mondial, perpetua, transferabilă, cu titlu gratuit, cu drept de sub licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod Conținutul Furnizat de Utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor.

Utilizatorul declara și garantează următoarele: (i) este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut Furnizat de Utilizator, sau deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda Societății licență de mai sus; și (ii) nici Conținutul Furnizat de Utilizator, nici transmiterea, încărcare, publicarea sau furnizarea acestuia, nici utilizarea de către Societate a respectivului conținut conform acestor Termeni și Condiții nu va constitui încălcarea, însușirea ilegala sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuala ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementari aplicabile.

Utilizatorul se obliga să nu transmită Conținut Furnizat de Utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește Societatea la altitudinea sa exclusiva, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. Societatea are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul Furnizat de Utilizatori, la latitudinea exclusivă a Societății, în orice moment, indiferent de motiv, fără notificare prealabilă.

9. Legături către site-uri ale unor terțe părți

Societatea poate include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestora și Utilizatorul declară ca este de acord ca Societatea, și oricare dintre entitățile asociate cu Societatea, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

10. Declinarea și limitarea răspunderii

Utilizarea Site-ului și Aplicației RentGuard se face în condițiile prezente și “CA ATARE”, respectiv “AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, fără nicio reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită. 

Societatea, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nicio pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru niciun fel de prejudiciu (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Site-ului sau Aplicației RentGuard, sau furnizarea oricăror Servicii.

Societatea nu declară și nu oferă nicio garanție că Site-ul sau Aplicația RentGuard va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că va îndeplini anumite cerințe și nici că funcționalitatea  Site-ului sau Aplicației RentGuard va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că serverul care le face disponibile nu vor putea fi atacate de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect.

Societatea exclude în special orice garanție sau răspundere care derivă din contractul de închiriere negociat și încheiat între Proprietar/Agenție și Chiriaș, la libera lor alegere și deciziei, Societatea fiind o terță parte față de aceste contract, neavând niciun drept și nicio obligație față de Chiriaș și Proprietar/Agenție, neacționând ca un intermediar.

Societatea își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorului/Vizitatorului oricând accesul la Site și/sau Aplicația RentGuard și de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a Site-ului și/sau Aplicației RentGuard. 

Societatea va fi răspunzătoare pentru daune față de Utilizatori/Vizitatori numai dacă și în măsura în care Societatea a acționat cu intenție sau din culpă gravă. Față de consumatori, Societatea va fi ținută răspunzătoare numai pentru acțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă gravă.

Cu excepția conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de Societatea în executarea obligațiilor sale, răspunderea Societății va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile în momentul încheierii Contractului.

11. Despăgubiri

Prin utilizarea Site-ului și Aplicației RentGuard, Utilizatorul/Vizitatorul își exprimă acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Societatea, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătură cu orice încălcare a Termenilor și Condițiilor pe care Utilizatorul/Vizitatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva Societății, inclusiv a angajaților, directorilor sau administratorilor acestora făcută de către o terță parte și care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator a Aplicației RentGuard și/sau din transmiterea oricărui element de conținut transmis prin intermediul Aplicației RentGuard, incluzând, fără limitare, toate cererile, acțiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile și cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către Societate.

12. Drepturi de autor și de proprietate intelectuală

Societatea deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Site-ul și Aplicația RentGuard, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia inclusiv conținutul Site-ului și Aplicației RentGuard și/sau programele de calculator asociate Site-ului și Aplicației RentGuard, iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea contractului, oricare din aceste drepturi ale Societății și nici validitatea acestora.

Utilizatorii/Vizitatorii nu vor reproduce, copia, duplica, modifica și/sau altfel altera, și/sau utiliza (altfel decât este prevăzut în acest contract) programul de calculator al Site-ului și Aplicației RentGuard și nicio parte a acestuia, nu vor copia, distribuii, publica, transfera către terțe părți, utilizarea și logarea la Aplicația RentGuard, nu vor expune, include oricărui conținut în orice alt context decât cel original al Site-ului și Aplicației RentGuard, nu vor include orice conținut în afara Site-ului și Aplicației RentGuard, nu vor îndepărta însemnele care semnifică dreptul de autor al Societății asupra conținutului și nu vor participa la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului Site-ului și Aplicației RentGuard, decât cu acordul scris expres al Societății și nu vor folosi mărcile deținute de Societate fără consimțământul expres al Societății exprimat în scris.

Utilizatorii/Vizitatorii nu vor înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Societății, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Societate sau terțe părți care au acordat Societății o licență de utilizare. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator/Vizitator sau terță parte, oricare dintre aceștia va transfera sau cesiona imediat către Societate drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Societății. Numele produselor, brandurile, logourile, siglele și numele de companii sunt mărci înregistrate ale deținătorilor respectivi.

Dreptul Utilizatorilor/Vizitatorilor de a folosi mărcile, simbolurile, programul de calculator al Societății aferent Site-ului și Aplicației RentGuard (conform celor prevăzute în mod expres în acest Contract) va înceta imediat la încetarea, din orice motiv, a acestui Contract.

În situația în care Societatea conferă Utilizatorului/Vizitatorului dreptul de a utiliza în baza unui acord distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul/Vizitatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi în Site-ul și Aplicația RentGuard sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

Niciun conținut transmis către Utilizator/Vizitator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Societății și/sau al angajatului/colaboratorului Societății care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

13. Forță Majoră și Caz Fortuit

Daca oricare dintre clauzele acestor Termeni și Condiții va fi declarată de către o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității produce efecte juridice.

Societatea nu este răspunzătoare față de Utilizator/Vizitator pentru neîndeplinirea oricărei obligații în caz de forță majoră/caz fortuit și în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul său, cât și pentru operarea și conexiunea altor rețele naționale sau străine și pentru activitățile și acțiunile lor în general.

Caz de forță majoră/de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: masuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora, sau de operatori ai procesoarelor de date sub nodale, stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluție, insurecție, acțiuni sau amenințări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acțiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgențe publice, pandemie, măsuri luate ca urmare a instituirii stării de urgență sau de alertă de către autoritățile din România/alte state sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul băncii.

Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră/caz fortuit, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

14. Procedura de rezolvare a reclamațiilor

Orice nemulțumire/problemă legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru sau în Aplicația RentGuard, aspecte legate de serviciile prestate și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic la numărul afișat pe site-ul https://www.rentguard.ro/, sau prin e-mail la adresa office@rentguard.ro.

Nemulțumirea/problema dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de e-mail menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a acesteia, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare.

Utilizatorii/Vizitatorii declară că sunt de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societăți prin aceste acțiuni.

15. Fraudă

Societatea nu solicită Utilizatorilor/Vizitatorilor prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

Utilizatorul/Vizitatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

Societatea își declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator/Vizitator ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Societății. Utilizatorul/Vizitatorul va informa Societatea asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de către Societate.

Societatea nu promovează SPAM-ul. Orice Utilizator/Vizitator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site și în Aplicația RentGuard poate opta pentru dezactivarea Contului aferent acestei adrese de e-mail, sau pentru dezabonare de la primirea de newsletter-uri/alte comunicări comerciale/promoționale.

Comunicările realizate de către Societate prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

16. Legea aplicabilă și instanța de judecată

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părți, în legătură cu acesta, vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de la sediul social al Societăți.

17. Modificarea și actualizarea termenilor și condițiilor

Societatea își rezervă dreptul de a modifica periodic Termenii și Condițiile, precum și orice alți termeni și condiții speciali afișați pe Site-ul și în Aplicația RentGuard. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Societatea publică respectivele condiții actualizate pe Site-ul și în Aplicația RentGuard, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare în secțiunile aferente pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea în continuare a Serviciilor și a pe Site-ului și Aplicației RentGuard după respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.

Menționăm că persoanele fizice beneficiare a Serviciilor Societății, în calitate de consumatori, au dreptul de a informa Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”) despre eventualele nemulțumiri la adresa serviciilor noastre, regăsind datele ANPC pe site-ul https://anpc.ro/.